Advertisement
 Xem tất cả

Quãng đường đi được trong giây thứ n. 

Vật lý 10. Quãng đường đi được trong giây thứ n. Hướng dẫn chi tiết.


ΔSn

Quãng đường đi được trong giây thứ n.

Là quãng đường vật đi được trong giây thứ n.

 

Ví dụ: 

ΔS5 quãng đường đi được trong giây thứ 5. 

ΔS6 quãng đường đi được trong giây thứ 6.

 

Đơn vị tính: m

Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement