Nhiệt lượng tỏa ra của va chạm mềm - vật lý 12 

Vật lý 12.Nhiệt lượng tỏa ra của va chạm mềm . Hướng dẫn chi tiết.


Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Nhiệt lượng tỏa ra của va chạm mềm - vật lý 12

Q

Định nghĩa : Trong quá trình va chạm mềm, động năng của vật không bảo toàn và một phần chuyển thành nhiệt.

Kí hiệu : Q

Đơn vị ; J

Advertisement

Các công thức liên quan


Q=12m1v12+12m2v22-12m1+m2V2

Công thức:

Q=12m1v12+12m2v22-12m1+m2V2

Với : Q: Nhiệt lượng tòa ra  J

         V: Vận tốc sau va chạm mềm m/s

         m1;m2 :Khối lượng của vật kg

         v1,v2: Vận tốc ban đầu của vật m/s

   


Xem thêm

Advertisement

Biến số liên quan


m2;m1

Định nghĩa : Khối lượng của các vật trước va chạm.

Đơn vị : kg

Kí hiệu : m1;m2


Xem thêm

v1;v2

Định nghĩa : giá trị vận tốc các vật trước va chạm.

Đơn vị : m

kí hiệu : v1;v2


Xem thêm

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 0 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…