Advertisement
 Xem tất cả

Hệ số ma sát trượt. 

Vật lý 10. Hệ số ma sát trượt. Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

μt

Hệ số ma sát trượt.

 

Khái niệm:

- Là đại lượng vật lý phản ánh khả năng ma sát giũa hai bề mặt tiếp xúc khi vật này trượt trên bề mặt vật kia.

- Hệ số ma sát trượt phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt tiếp xúc. 

- Nó không có đơn vị và được dùng để tính độ lớn của lực ma sát trượt.

Advertisement
Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement