Advertisement
 Xem tất cả

Hằng số các khí. 

Tổng hợp các công thức liên quan đến hằng số các khí.


R

Hằng số các khí.

 

Khái niệm: R là một hằng số. Giá trị của R là nư nhau với mọi chất khí. Vì vậy R được gọi là hằng sô các khí.

 

Giá trị: R thường được lấy giá trị bằng 8,31(J/mol.K)

Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement
Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement

Tin Tức Liên Quan