Tải Lại Trang

Hằng số chất khí - Vật lý 10 

Tổng hợp các công thức liên quan đến hằng số các khí.


Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Hằng số chất khí - Vật lý 10

R

 

Khái niệm: R là một hằng số. Giá trị của R là nư nhau với mọi chất khí. Vì vậy R được gọi là hằng sô các khí.

 

Giá trị: thường được lấy giá trị bằng 8,31(J/mol.K)

Advertisement

Các công thức liên quan


n=p.VR.T

 

Chú thích:

n: số mol chất (mol).

V: thế tích khí (l).

R: hằng số các khí 8,31 (J/mol.K).

p: áp suất của chất khí (Pa)

T: nhiệt độ (Ko).


Xem thêm

Advertisement

Biến số liên quan


T

Đơn vị tính: K


Xem thêm

R

 

Khái niệm: R là một hằng số. Giá trị của R là nư nhau với mọi chất khí. Vì vậy R được gọi là hằng sô các khí.

 

Giá trị: thường được lấy giá trị bằng 8,31(J/mol.K)


Xem thêm

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 0 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement
Advertisement

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…