Tải Lại Trang

Hằng số Avodrago - Vật lý 10 

Hằng số Avogrado - tổng hợp tất cả những công thức liên quan. Hướng dẫn chi tiết.


Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Hằng số Avodrago - Vật lý 10

NA

 

Giá trị: NA=6,02.1023(mol-1)

Các công thức liên quan


N=n.NA

 

Chú thích:

N: số phân tử (ht).

n: số mol (mol).

NA: hằng số Avogadro - 6,02.1023 (mol-1)


Xem thêm

Biến số liên quan


NA

 

Giá trị: NA=6,02.1023(mol-1)


Xem thêm

N

 

Đơn vị tính: hạt


Xem thêm

Các câu hỏi liên quan

có 0 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement

Học IELTS Miễn Phí

Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…