Advertisement
 Xem tất cả

Hằng số Avogadro. 

Hằng số Avogadro. Vật Lý 12.


NA

Hằng số Avogadro.

 

Khái niệm: Số Avogadro là đại lượng bằng với số hạt trong 1 mol chất.

 

Quy ước: NA=6,023.1023nguyên t/mol.

Advertisement

Các chủ đề liên quan


  Bài 3: Phóng xạ.

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement
Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement

Tin Tức Liên Quan