Gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều - Vật lý 10 

Vật lý 10. Gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều. Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều - Vật lý 10

aht

Gia tốc hướng tâm là tổng hợp gia tốc pháp tuyến và gia tốc tiếp tuyến.

Đơn vị tính: m/s2.

Advertisement

Các công thức liên quan


aht=v2R=ω2.R

1.Gia tốc trong chuyển động tròn đều

a/Định nghĩa

Gia tốc hướng tâm là gia tốc của chuyển động trên một quỹ đạo cong. 

+ Ý nghĩa : Gia tốc hướng tâm đặc trưng cho sự biến đổi về hướng của vector vận tốc.

b/Đặc điểm

hinh-anh-gia-toc-huong-tam-cua-chuyen-dong-tron-deu-25-0

Trong chuyển động tròn đều, vector gia tốc luôn vuông góc với vector vận tốc v, có độ lớn không đổi, phương và chiều hướng vào tâm đường tròn quỹ đạo.

c/Công thức:

             aht=R.ω2

Chú thích:

aht: gia tốc hướng tâm (m/s)

v: vận tốc dài của chuyển động tròn đều (m/s).

ωtốc độ góc (rad/s).

R: bán kính quỹ đạo của chuyển động tròn (m).

 

 


Xem thêm

Fht=m.aht=m.v2R=m.ω2.R

hinh-anh-cong-thuc-xac-dinh-luc-huong-tam-41-0

Quả banh chuyển động tròn quanh tay người do lực căng dây đóng vai trò lực hướng tâm.

Định nghĩa:

Lực tác dụng vào một vật chuyển động tròn đều và gây ra cho vật gia tốc hướng tâm gọi là lực hướng tâm.

 

Chú thích:

Fht: lực hướng tâm (N).

m: khối lượng của vật (kg).

aht: gia tốc hướng tâm (m/s2).

v: vận tốc của vật (m/s).

ω: vận tốc góc (rad/s).

R: bán kính của chuyển động tròn (m).

 


Xem thêm

Advertisement

Biến số liên quan


Fht

 

Định nghĩa: Lực tác dụng vào một vật chuyển động tròn đều và gây ra cho vật gia tốc hướng tâm gọi là lực hướng tâm.

 

Đơn vị tính: Newton - viết tắt (N).


Xem thêm

m

 

Khái niệm:

Khối lượng vừa là một đặc tính của cơ thể vật lý vừa là thước đo khả năng chống lại gia tốc của nó (sự thay đổi trạng thái chuyển động của nó) khi một lực ròng được áp dụng. Khối lượng của một vật thể cũng xác định sức mạnh của lực hấp dẫn của nó đối với các vật thể khác. Đơn vị khối lượng SI cơ bản là kilogram.

 

Trong một số bài toán đặc biệt của Vật Lý, khi mà đối tượng của bài toán có kích thước rất nhỏ (như tính lượng kim loại giải phóng ở bình điện phân, xác định số mol của một chất v....v...). Người ta sẽ linh động sử dụng "thước đo" phù hợp hơn cho khối lượng làm gam.

 

Đơn vị tính: 

kilogram - viết tắt (kg)

gram - viết tắt (g)

 

 

 


Xem thêm

aht

Gia tốc hướng tâm là tổng hợp gia tốc pháp tuyến và gia tốc tiếp tuyến.

Đơn vị tính: m/s2.


Xem thêm

R

 

Đơn vị tính: m


Xem thêm

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 58 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý


Đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa vận tốc dài và gia tốc hướng tâm?

Đồ thị nào sau đây là đúng khi diễn tả sự phụ thuộc của gia tốc hướng tâm vào vận tốc khi xe đi qua quãng đường cong có dạng cung tròn là đúng nhất?

hinh-anh-do-thi-bieu-dien-moi-lien-he-giua-van-toc-dai-va-gia-toc-huong-tam-2735-0

Trắc nghiệm Dễ

Chọn ý sai. Chuyến động tròn đều có

Chọn ý sai. Chuyến động tròn đều có

Trắc nghiệm Dễ

Một chất điểm chuyển động tròn đều với bán kính R, tốc độ dài là v, tốc độ góc là ω. Gia tốc hướng tâm aht có biểu thức:

Một chất điểm chuyển động tròn đều với bán kính R, tốc độ dài là v, tốc độ góc là ω. Gia tốc hướng tâm aht có biểu thức:

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement

Gia tốc của chuyến động tròn đều là đại lượng vectơ

Gia tốc của chuyến động tròn đều là đại lượng vectơ

Trắc nghiệm Dễ

Hai xe ô tô cùng đi qua đường cong có dạng cung tròn bán kính là R với vận tốc v1=3v2 . Ta có gia tốc của chúng là:

Hai xe ô tô cùng đi qua đường cong có dạng cung tròn bán kính là R với vận tốc  v1=3v2 . Ta có gia tốc của chúng là:

Trắc nghiệm Dễ

Chọn phát biểu sai về lực hấp dẫn và lực hướng tâm

Chọn phát biểu sai.

Trắc nghiệm Trung bình
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement
Advertisement

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…