Advertisement
 Xem tất cả

Động lượng. 

Vật lý 10. Động lượng. Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

p

Động lượng.

 

Định nghĩa:

Động lượng của vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v là đại lượng được xác định bằng tích số giữa khối lượng và vận tốc của chúng.

Động lượng của vật luôn cùng chiều với vận tốc.

 

Đơn vị tính: kg.m/s

Advertisement

Các chủ đề liên quan


  Bài 23: Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng.   Vấn đề 1: Tổng hợp lý thuyết về định luật bảo toàn động lượng.   Vấn đề 2: Xác định tổng động lượng của hệ hai vật.   Vấn đề 3: Bài toán áp dụng định luật bảo toàn động lượng.   Vấn đề 4: Bài toán va chạm.   Vấn đề 5: Xác định độ biến thiên động lượng và lực tác dụng lên vật.   Bài 25: Động năng.   Vấn đề 1: Tổng hợp câu hỏi lý thuyết về động năng.   Vấn đề 2: Bài toán liên quan đến động năng và định lý động năng.   Bài 2: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân.   Vấn đề 1: Năng lượng liên kết - tổng hợp lý thuyết.   Vấn đề 2: Năng lượng liên kết - tính độ hụt khối của hạt nhân.   Vấn đề 3: Bài toán liên quan đến năng lượng liên kết, năng lượng liên kết riêng.   Vấn đề 4: Năng lượng liên kết - bài tập xác định tính bền vững của hạt nhân.   Vấn đề 5: Bài tập vận dụng công thức Einstein.   Vấn đề 6: Năng lượng phản ứng hạt nhân - câu hỏi lý thuyết.   Vấn đề 7: Viết phương trình phản ứng hạt nhân.   Vấn đề 8: Xác định năng lượng phản ứng hạt nhân.   Vấn đề 9: Phản ứng có phóng xạ Gamma.
Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement

Tin Tức Liên Quan