Xem tất cả

Độ dời trong chuyển động thẳng. 

Độ dời là gì? Hướng dẫn chi tiết.


 Quay lại

Δx

Độ dời trong chuyển động thẳng.

 

Khái niệm:

Độ dời trong chuyển động thẳng là hiệu số giữa hai tọa độ.

Độ dời có thể âm, có thể dương, cũng có thể bằng không tùy thuộc vào từng trường hợp.

 

Đơn vị tính: m

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!