Advertisement
 Xem tất cả

Bán kính quỹ đạo Bohr. 

Bán kính quỹ đạo Bohr là gì? Vật Lý 12.


Làm bài tập

r0

Bán kính quỹ đạo Bohr.

 

Khái niệm: Bán kính Bohr là một hằng số vật lý, gần bằng với khoảng cách giữa tâm của một nuclide (nuclôn) và một electron của nguyên tử Hydro trong trạng thái cơ bản của nó.

 

Giá trị: r0=5,3.10-11m.

Advertisement
Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement
Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement

Tin Tức Liên Quan