Advertisement
 Xem tất cả

Áp suất của chất khí 

Tổng hợp công thức và bài tập liên quan đến tìm áp suất của chất khí.


p

Áp suất của chất khí

 

Đơn vị tính: Pa

Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement

Tin Tức Liên Quan