Advertisement

Báo lỗi nội dung cho Từ trường của dòng điện chạy trong ống dây dẫn hình trụ. 

 Quay lại

Báo lỗi của bạn là rất quan trọng!

Quản trị viên của Công Thức Vật Lý sẽ nhanh chóng xem kiểm tra và chỉnh sửa nội dung phù hợp với báo cáo của bạn.

Advertisement