Advertisement

Báo lỗi nội dung cho Viết phương trình dao động của con lắc lò xo biết A=6cm, lúc t=0 thì x=3can2 theo chiều dương 

 Quay lại

Báo lỗi của bạn là rất quan trọng!

Quản trị viên của Công Thức Vật Lý sẽ nhanh chóng xem kiểm tra và chỉnh sửa nội dung phù hợp với báo cáo của bạn.


Họ và Tên:

Email:

Mã xác thực:


Nội dung:Advertisement


Advertisement

Tin Tức Liên Quan