Advertisement

Báo lỗi nội dung cho Trong thời gian 31,4 s chất điểm thực hiện được 100 dao động toàn phần. Viết phương trình dao động của vật. 

 Quay lại

Báo lỗi của bạn là rất quan trọng!

Quản trị viên của Công Thức Vật Lý sẽ nhanh chóng xem kiểm tra và chỉnh sửa nội dung phù hợp với báo cáo của bạn.


Họ và Tên:

Email:

Mã xác thực:


Nội dung:Advertisement


Advertisement

Tin Tức Liên Quan