Advertisement

Báo lỗi nội dung cho Trong giây đầu tiên vật đi qua vị trí N có x = 1cm mấy lần. Dao động điều hòa. Vật lý 12. 

 Quay lại

Báo lỗi của bạn là rất quan trọng!

Quản trị viên của Công Thức Vật Lý sẽ nhanh chóng xem kiểm tra và chỉnh sửa nội dung phù hợp với báo cáo của bạn.


Họ và Tên:

Email:

Mã xác thực:


Nội dung:Advertisement


Advertisement

Tin Tức Liên Quan