Advertisement

Báo lỗi nội dung cho Thời điểm vật đi qua vị trí N có li độ x = 5cm lần thứ 2008 là? 

 Quay lại

Báo lỗi của bạn là rất quan trọng!

Quản trị viên của Công Thức Vật Lý sẽ nhanh chóng xem kiểm tra và chỉnh sửa nội dung phù hợp với báo cáo của bạn.

Advertisement