Advertisement

Báo lỗi nội dung cho Khoảng thời gian ngắn nhất để nó dao động từ li độ x1 = 2cm đến x2=4cm 

 Quay lại

Báo lỗi của bạn là rất quan trọng!

Quản trị viên của Công Thức Vật Lý sẽ nhanh chóng xem kiểm tra và chỉnh sửa nội dung phù hợp với báo cáo của bạn.

Advertisement