Advertisement

Báo lỗi nội dung cho Khi vận tốc bằng 1/2 vận tốc cực đại, thì li độ là bao nhiêu? 

 Quay lại

Báo lỗi của bạn là rất quan trọng!

Quản trị viên của Công Thức Vật Lý sẽ nhanh chóng xem kiểm tra và chỉnh sửa nội dung phù hợp với báo cáo của bạn.

Advertisement