Advertisement

Báo lỗi nội dung cho Dao động điều hòa quãng đường vật đi được trong thời gian t = 0,125s là? 

 Quay lại

Báo lỗi của bạn là rất quan trọng!

Quản trị viên của Công Thức Vật Lý sẽ nhanh chóng xem kiểm tra và chỉnh sửa nội dung phù hợp với báo cáo của bạn.

Advertisement